استاد تی وی

تدریس قوانین لگاریتم

1 سال پیش 1243 1 0

توضیحات

در این ویدئو قوانین لگاریتم آموزش داده میشه .

نظرات (0)