استاد تی وی

تدریس ژنتیک

1 سال پیش 1232 0 0

توضیحات

در این قسمت بخشی از ژنتیک درس داده میشه .

نظرات (0)